Om Bølerskogen Borettslag

Utbyggingen startet opp i 1954. I 1957 ble de karakteristiske tre høyblokkene i Bølerlia reist etter tegninger av arkitektene Preben Krag og Jens Selmer. De to vant Sundts premie for arkitektur for prosjektet i 1956-57.

Sundts premie er en norsk arkitekturpris. Den utdeles av Oslo arkitektforening til «en i arkitektonisk henseende fremragende privatbygning oppført på Oslo bys grunn». Prisen ble oppretta av grosserer Harald Sundt og ble utdelt første gang i 1908. Sundts premie deles ut annethvert år.

Brannsikkerhet

Da vi ikke er tilknyttet noen alarmsentral valgt styret å få skiftet alt av el-anlegg i alle leilighet + korridorer for å sikre oss mot farlige anlegg rundt omkring i leilighetene. Mange av enhetene har gammelt el anlegg. Det er satt opp komfyrvakt i alle leiligheter som en del av brannsikkerheten.

Forsikring

Borettslaget er totalforsikret via Gjensidige Forsikring ASA.

Hver leilighet må tegne sin egen innboforsikring.

Husleie

Husleien ble regulert i forbindelse med prosjektet her i borettslaget. Den vil ikke bli endret noe i 2016.

Husordensregler

Det er viktig at alle følger husordensreglene da det vil skape trivsel for alle. Her kan du laste ned oppdatert versjon av husordensreglene.