Det vil ikke være mulig å leie lokalet i 2020 på grunn av smittevern.