Nyhetsbrev fra styret i Bølerskogen Borettslag, juni 2021

Et nytt styre har startet arbeidet

 I starten av mai ble det avholdt en digital generalforsamling i borettslaget, der det ble valgt ny styreleder og nye...