Denne siden viser bilder fra Bølerskogen borettslag før og nå.

Øverste halvdel av galleriet består av bilder hentet fra bildedatabasene Oslobilder og DigitaltMuseum, der det ligger mye godt stoff fra gamle dager. Her kan man se hvordan blokkene våre ble til, og hvordan nærområdet vårt så ut i utbyggingsfasen fra midten av 1950-tallet til begynnelsen på 1970-tallet. Andre del av galleriet dekker Bølerskogen borettslag i mer moderne tider, altså på denne siden av årtusenskiftet.

Som en liten bonus på slutten kan man lære om et par av våre mest kjente beboere igjennom tidene!

1950- og 1960-tallet: Bøler blir til

12 etasjes-blokkene på Bøler,.november 1955

November 1955: Høyblokkene er under bygging. Bølerlia 6 er bokstavelig talt bare halvferdig, mens de andre høyblokkene har kommet noe lenger. Foto: Arbeiderbladet / Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek.

 

Bølerlia, Oslo, 19.06.1956. Boligblokker, lastebil og mann med hest og vogn.

19. juni 1956: Høyblokkene begynner nå å ta form, men området er fortsatt en byggeplass. I byggebransjen på denne tiden kunne man fortsatt se bruk av hest og kjerre. Foto: Dagbladet / Norsk Folkemuseum.

 

Bøler, Oslo, 03.06.1957. Byggefeltet. Vei og boligblokker.

3. juni 1957: Fasaden på Bølerlia 8 er klar, mens det fortsatt arbeides med Bølerlia 6. Man ser et tydelig skille mellom den høyre sjettedelen av blokka og resten av den. Foto: Dagbladet / Norsk Folkemuseum.

 

Bøler, Oslo, 03.06.1957. Byggefeltet. Boligblokker og vei.

Lavblokka i Bølerlia 6-30, til samme tid som bildet ovenfor (sommeren 1957). Enkelte beboere sitter på balkongene sine, og det er gardiner i alle leiligheter, noe som viser at folk har flyttet inn. Blokka er likevel ikke helt ferdig ennå, og utenfor driver man fortsatt byggevirksomhet. Foto: Dagbladet / Norsk Folkemuseum.

 

Drabantbyen Bøler med blokkbebyggelse fotografert i oktober 1958. En person snakker i telefonen i en rød telefonkiosk.

Oktober 1958. Det var stor telefonmangel i de nybygde drabantbyene, og ofte lange køer for å bruke de få telefonkioskene i området. Foto: Paul A. Røstad / DEXTRA Photo / Norsk Teknisk Museum.

 

Historiske bilder (før ca. 2000)

Bølerlia 6, 8 og 10 i 1959. Byggeplassen er forsvunnet, og man har fått opparbeidede uteområder framfor blokkene. Foto: Teigens Fotoatelier / DEXTRA Photo / Norsk Teknisk Museum.

 

Bøler-Bølerlia

Lavblokka i 1963. Det var litt færre biler i gata på denne tiden. Foto: Teigens Fotoatelier / DEXTRA Photo / Norsk Teknisk Museum.

 

sdfsdfsdf

Tomta nord for Bølerlia 6 i 1963. Det er ennå ingen parkeringsplass eller barnehage her. Gressplenen i forgrunnen er nå dekket til av Bøler senter. Foto: Arbeiderbladet / Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek.

 

 

Luftfoto 1964

Luftfoto over nedre Bøler, 1964. I forgrunnen ser man at traseen til Østensjøbanen er under bygging. Mesteparten av blokkbebyggelsen på Bøler står nå klar, men en del av av småhusbebyggelsen er ennå ikke oppført, og for eksempel er Tveteråsen-området ennå bare skog. Dette året åpnet Bøler realskole, det som senere ble til Ulsrud videregående skole. Foto: Widerøe / Oslo byarkiv.

 

Bølerlia 1964

Østensjøvannet med omgivelser, 1964. Bøler er i hovedsak bygget ut, mens det er noe tynnere på andre siden av vannet. Det er fortsatt store grøntområder på Skøyenåsen, Østensjø, Manglerud og Ryen, men flesteparten av disse kom til å bli utbygd i løpet av få år. Foto: Widerøe / Oslo byarkiv.

 

vei, blokkbebyggelse, kiosk, "Gulebua", biler, mennesker

Bølerlia en vinterdag i 1965. Pølsekiosken midt i bildet ble bare kalt «Gulbua» på folkemunne. Den ble revet på 1990-tallet. Foto: Rigmor Dahl Delphin / Oslo Museum.

 

Bøler samfunnshus og svømmebasseng. *** Local Caption *** Fehn, Sverre, arkitekt (1924-2009)

Bøler samfunnshus, 1973. Samfunnshuset hadde stått klart året før, tegnet av den kjente arkitekten Sverre Fehn. Samme mann stod også bak Bøler bibliotek (skjult bak samfunnshuset i bildet). Foto: Teigens Fotoatelier / DEXTRA Photo / Norsk Teknisk Museum.

 

Moderne tider

 

Nyere bilder (etter ca. 2000)

Høyblokkene sommeren 2018. Luftfoto tatt med drone. Foto: Kjetil Ree

 

Borettslaget ligger nære Østmarka, og man kan fra tid til annen se

Borettslaget ligger nære Østmarka, og man kan fra tid til annen se rådyr komme helt ned til blokkene. Bildet er tatt like bak langblokka i januar 2010. Foto: Victor Macus.

 

Inngangspartier og korridorer ble totalrenovert i 2016. Bildet er fra Bølerlia 10, i februar 2017. Foto: Victor Macus.

Inngangspartier og korridorer ble totalrenovert i 2016. Bildet viser inngangspartiet i Bølerlia 10 slik det var i februar 2017. Foto: Victor Macus.

 

Uteområdene en høstdag i 2012.

Uteområdene en høstdag i 2012. Foto: Victor Macus.

 

Tett snø over garasjene vinteren 2010. Foto: Victor Macus.

Tett snø over garasjene vinteren 2010. Foto: Victor Macus.

 

Bølerlia sommeren 2006.

Bølerlia sommeren 2006. Mange av trærne som er synlig på bildet er senere felt, og uteområdene har et mer åpent preg i dag. Foto: Kjetil Ree

 

Bølerlia 6 og 8, sommeren 2008. Foto: Kjetil Ree

Bølerlia 6 og 8, sommeren 2008. Foto: Kjetil Ree

 

Lavblokka sommeren 2018. Foto: Kjetil Ree

Lavblokka sommeren 2018. Foto: Kjetil Ree

 

Baksiden av høyblokkene. Mars 2018. Foto: Kjetil Ree

Baksiden av høyblokkene. Mars 2018. Foto: Kjetil Ree

 

Noen kjente beboere

Tove Nilsen

Mange kjenner Bølerskogen borettslag fra forfatterskapet til Tove Nilsen (1952–), som vokste opp i en av høyblokkene. Oppveksten hennes på Bøler har dannet bakgrunnen for flere av romanene hennes,  som Skyskraperengler (1982) og Skyskrapersommer (1996). Foto: Bjarne Thune / montasje ved Kjetil Ree.

 

Peder Gunvald Hermansen (vanligvis bare kjent som Advokat Hermansen) var en av Oslos siste byoriginaler. Han bodde i Bølerlia 6. Denne videoen er fra 1974/1975, og var laget som en elevoppgave av Hege Kristiansen og Marianne Røise ved Vahl Gymnas.