Utleielokaler

For reservering må det tas kontakt med vaktmesterkontoret tirsdager mellom kl. 18:00 og 19:00. Det betales da et depositum på kr. 500,-. Utleieprisen er kr. 100,- per døgn.

Utleielokalet er kun registrert for kun max 25 personer. Dette pga. brannsikkerheten.

Det er viktig at en rengjøre godt etter seg av benyttet utstyr og gulv.