Etter en rutinekontroll har USBL oppdaget at giroblankettene for første halvdel av 2021 ikke er blitt sendt ut til eierne som mottar disse per post. Vi vil få sendt dem ut umiddelbart, men på grunn av forsinkelsen endres betalingsfrist for januar til 30.01. Dette gjelder kun de som mottar giroer på papir. USBL beklager feilen.