Årets årsmøte avholdes 27 april kl. 1800 dersom myndighetene tillater dette, noe som er lite trolig. Mest sannsynlig blir det også i år avholdt digitalt. Styret vil se på løsninger for de som ikke har kunnskap eller datautstyr til å kunne gjøre dette selv. Vi skal sørge for at alle får deltatt.

 Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styre i hende senest 15 mars. Det kan leveres på mailadresse: bolerskogen@mittusbl.no eller puttes i styrets postkasse utenfor vaktmesterkontoret.

 Styret

Bølerskogen borettslag