Vi i styret følger myndighetene og Usbl sine råd og avholder i år generalforsamlingen digitalt.

Følg instruksene nøye. Alle må registrere seg digitalt på minside på USBL.no. For dere som ikke har kunnskap/mulighet til å gjøre dette selv, be om hjelp av et familiemedlem eller en nabo. Dette kan fint ordnes over telefonen. Man kan også kontakte USBL sitt kundesenter 22 98 38 00 eller på e-post usbl@usbl.no.

 

Årsmøte/generalforsamlingen vil avholdes 20 -27 april. Det vil på den måten kun være mulig å godkjenne regnskapet, godkjenne styrehonoraret og stemme på valg av styremedlemmer. Det har ikke kommet inn noen forslag til årets møte, så det forenkler alt noe.