I perioden 20.april til og med 22. april blir det satt ut containere i borettslaget.

Det er ikke tillatt å bruke svarte eller fargede søppelsekker. KUN BLANKE!!!

I høyblokkene er disse allerede fulle, så da må dere vente til den er byttet ut. Det er ikke tillatt å sette i fra seg søppel ved siden av. Dette må oppbevares i egen leilighet eller egen bod til ny kommer..