Hvordan komme i gang med Min side?

Hvorfor skal jeg opprette bruker på Min side?

Foreløpig har myndighetene satt begrensning på å møtes i større forsamlinger fram til over påske. Vi tror imidlertid det er sannsynlig at disse restriksjonene blir videreført. Usbl tilrettelegger så vi kan gjennomføre generalforsamlingen/årsmøtet digitalt. For å kunne delta på det digitale møtet må dere registrere bruker på Min side.

Ny bruker

Som beboer/ny bruker må det opprettes en BBLiD, og dette kan gjøres via usbl.no, trykk på menyen øverst i høyre hjørne og deretter ikonet for Min side. Styremedlemmer har allerede tilgang, og kan gå direkte fra portalen til Min side.

Hva er digitalt årsmøte?

Det digitale møtet er ikke et videomøte eller telefonmøte hvor beboerne møtes i samtid. Møtet gjennomføres ved å logge seg inn på Min side, hvor hver beboer gjør sin avstemming på sakene som ligger der. Det kan sammenlignes med å logge seg inn på Skatteetaten/Altinn og levere selvangivelsen, hvor hver person er identifisert og unik.

Når får jeg tilgang til det digitale årsmøtet?

Styret setter opp det digitale møtet sammen med Usbl. Du vil få en e-post/sms når møtet er klart på Min side. Du vil da også få en veiledning på hvordan du skal gå igjennom sakene og avgi din stemme.

Hva har jeg tilgang til via Min side?

Som eier av en bolig forvaltet av Usbl vil du finne informasjon om ditt boforhold, og informasjon om borettslaget eller sameiet du bor i. Under fanen min bolig, vil du finne detaljert informasjon om felleskostnadene, inkludert KID-nummer hvis du skulle trenge dette. Her vil du også kunne finne informasjon om hvem som sitter i styret, samt ulik informasjon gitt av styret.

Er du medlem i Usbl, vil du også finne informasjon om blant annet ditt medlemskap, ansiennitet, oppspart bonus og aktuelle medlemsfordeler.

Kontakt kundesenteret til Usbl hvis du trenger hjelp på telefon 22 98 38 00 eller på e-post usbl@usbl.no.