Uke 6
Utførende entreprenør Tessta varsler samtlige beboere med dato og tidspunkt for installasjon. De varsler med lapp på dør.
Telia sender brev til samtlige beboere.
Vi åpner linjen til vår leveransesupport, holdes åpen ut uke 11. Fra uke 12 det vanlig KS som gjelder.

Uke 8
Mandag til fredag 0800-1600◦Tessta bytter ut dagens Huawei fibersentral med fibertermineringsenhet og ny Zyxel fibersentral.

  • Fibertermineringsenheten krever strøm, så denne installasjonsmetoden krever altså et ekstra strømstikk i området rundt tv’en.
  • Telia Personlig Sevice(TPS) følger montør og sørger for aktivering av og utlevering av tv boks

Uke 9
Mandag til onsdag 0800-1600◦Tessta og Telia gjennomfører installasjoner og utlevering som nevnt over.