Praktisk informasjon

Uteareal og grillplass

Våre grøntanlegg er et populært tilholdssted for mange. Både for de som bor i borettslaget og for andre her på Bøler. Det er viktig at vi alle tar del i dette og holder det vedlike. Det er satt ut griller utenfor nr 6 , 10 , 20 og 28. Det er ikke noe som er bedre enn å kunne sitte ute med litt god mat på en varm sommerkveld. Husk bare på å kast all søppel i brønnene. Blir det kastet matrester etc. i de små dunkene ved bordene drar fuglene dette utover. Ikke koselig med papptallerkener og mat utover alt.

TV, internett og telefoni

Borettslaget har avtale med Telia som inkluderer en startpakke av kanaler. Beboer avtaler selv uthenting/innlevering av opptaksdekoder og/eller modem med Telia. Ønskes raskere Internett-hastighet avtales og betales det privat av hver enkelt hos Telia. For brukerstøtte, service eller feilmeldinger kontakt Telia kundeservice.

Det er ikke tillatt med antenner, parabol eller liknende på balkonger.

Dørcalling

Navn og leilighetsnummer må programmeres inn. Ta kontakt med vaktmester for å ordne dette.

Lås og nøkler

Trenger du ny eller flere nøkler til inngangen til blokka, må dette tas med vaktmester.

Postkasser og skilt

Alle beboere plikter å ha skikkelig navneskilt på postkasse. Slike skilt må bestilles gjennom vaktmester.

Utleielokaler

Borettslaget har utleielokaler beboere kan leie. Se her for mer informasjon.

Oppussing og vedlikehold

Oppussing og vedlikehold av leiligheter tilfaller hver enkelt andelseier.

Det er viktig at sluk renses minst hvert halvår for å forhindre oversvømmelse og lekkasjer. Dette er en del av andelseiers vedlikeholdsplikt.

Radiatorer bør luftes hver høst før fyringen starter.

Håndverksarbeid som medfører støy i leilighet kan utføres på følgende tidspunkt:

Hverdager – kl 07:00 – 19:30

Lørdager – kl 10:00 – 18:00

Søndager / merkedager / røde dager: Ikke tillatt

Se husordensreglene punkt 3  for mer informasjon.

Vaskeri

Store vaskemaskiner, tørketromler, sentrifuger, tørkeskap og klesrulle finner du i Bølerlia 10. Det er automatmaskiner. Vi ber om at alle som benytter vaskeriet renser filter til tørketromler og rydder etter seg. Vi ber også om at vasketidspunktene overholdes. Det er ikke lov å hensette poser med klær etc. Vaskeriet er kameraovervåket.

Parkering

Det er venteliste på parkeringsplasser. Ta kontakt med vaktmester om du ønsker å sette deg opp på listen.

Det er pr. sommeren 2021 ikke lademulighet for elbil/hybrid, men dette er forventet å bli bygget ut høsten dette året.

Garasjeplass

Garasjene i tilknytning til borettslaget er organisert igjennom et uavhengig garasjelag (org.nr. 992 563 486). Ønsker du å sette deg på venteliste til garasjeplass kan du ta kontakt med garasjelagets leder Jan Holseth. Skriv at du ønsker garasjeplass, og få med navn, hvor du bor (gateadresse + leilighetsnummer) og telefonnummeret ditt. Legg dette i en konvolutt og post det i Holseths postkasse i Bølerlia 10. Holseths telefonnummer er 957 44 220.

Merk at borettslagets styre, ansatte eller generalforsamling ikke deltar i driften av eller har noen styringsrett over garasjelaget, siden dette er uavhengig.

Sykkelparkering

Ved alle blokker er det montert sykkelstativ. Det er ikke lov å parkere sykler i oppganger eller korridorer.

Husdyrhold

Dyr skal ikke være til sjenanse for andre beboere. Oppleves dyrehold som forstyrrende kan skriftlig klage sendes til styret.

Se husordensreglene punkt 5 for mer informasjon.

Skadedyr

Oppdages skadedyr i en leilighet er det viktig at styret/vaktmester kontaktes umiddelbart for å få en effektiv og forskriftsmessig bekjempelse. Dersom dette ikke overholdes igangsettes utbedring på andelseiers bekostning.

Det er ikke tillatt å legge ut mat til dyr på borettslagets område.

Søppel

Det er kun normal husholdningsavfall som skal kastes i containerene. Avfall skal kildesorteres.

Det er egne containere til glass/metall og papp. Hvis den regulære pappcontaineren er full står det en ekstra man kan bruke mellom Bølerlia 6 og 8. Her står det også en innsamlingsboks for tøy og tekstiler.

Se for øvrig punkt 11 i husordensreglene.

Komfyrvakt

Alle leiligheter skal ha komfyrvakt. De aller fleste leilighetene har samme type komfyrvakt, som ble installert i forbindelse med et større fellesprosjekt i 2016. Bruksanvisning for denne er vanligvis klistret på innsiden av skapet rett over komfyren, i tillegg til at det også finnes instruksjoner på infotavla nede i oppgangen. Det finnes også mer informasjon på supportsidene til leverandøren (EPF).

Merk at telefonnummeret som står i bruksanvisningen fra 2016 nå er utdatert, og at du ikke kan få hjelp ved å ringe det. Ta heller kontakt med EPF via supportsidene det lenkes til ovenfor.

EPF sine komfyrvakter bruker spesialbatterier med spesielt lang levetid. Nye kan bestilles fra EPFs nettsider.

Hvis du har komfyrvakt av annen type og trenger brukerstøtte må du ta kontakt med elektrikeren som satte den opp eller eventuelt med produsenten.

Forsikring

Borettslaget er totalforsikret via Gjensidige Forsikring ASA.

Hver leilighet må tegne sin egen innboforsikring.

Solskjermer

Vi har nå inngått en rammeavtale med Scandic Markiser som solskjermingsleverandør. Dette for at alle skal ha lik farge på markiser  og at alle skal få en god pris på dette.

Kontaktperson hos Scandic er Farshid Zamanikia, epost: farshid@scandic.no