Praktisk informasjon

Uteareal og Grillplass

Våre grøntanlegg er et populært tilholdssted for mange. Både for de som bor i borettslaget og for andre her på Bøler. Det er viktig at vi alle tar del i dette og holder det vedlike. Det er satt ut griller utenfor nr 6 , 10 , 20 og 28. Det er ikke noe som er bedre enn å kunne sitte ute med litt god mat på en varm sommerkveld. Husk bare på å kast all søppel i brønnene. Blir det kastet matrester etc. i de små dunkene ved bordene drar fuglene dette utover. Ikke koselig med papptallerkener og mat utover alt.

TV, Internett og Telefoni

Borettslaget har avtale med Get som inkluderer en startpakke av kanaler. Beboer avtaler selv uthenting/innlevering av opptaksdekoder og/eller modem med Get. Ønskes raskere Internett-hastighet avtales og betales det privat av hver enkelt hos Get. For brukerstøtte, service eller feilmeldinger kontakt Get kundeservice.

Det er ikke tillatt med antenner, parabol eller liknende på balkonger.

Dørcalling

Navn og leilighetsnummer må programmeres inn. Ta kontakt med vaktmester for å ordne dette.

Lås og Nøkler

Trenger du ny eller flere nøkler til inngangen til blokka, må dette tas med vaktmester.

Postkasser og Skilt

Alle beboere plikter å ha skikkelig navneskilt på postkasse. Slike skilt må bestilles gjennom vaktmester.

Utleielokaler

Borettslaget har utleielokaler beboere kan leie. Se her for mer informasjon.

Oppussing og vedlikehold

Oppussing og vedlikehold av leiligheter tilfaller hver enkelt andelseier.

Det er viktig at sluk renses minst hvert halvår for å forhindre oversvømmelse og lekkasjer. Dette er en del av andelseiers vedlikeholdsplikt.

Radiatorer bør luftes hver høst før fyringen starter.

Håndverksarbeid som medfører støy i leilighet kan utføres på følgende tidspunkt:

Hverdager – kl 07:00 – 19:30

Lørdager – kl 10:00 – 18:00

Søndager / merkedager / røde dager: Ikke tillatt

Se husordensreglene punkt 3  for mer informasjon.

Vaskeri

Store vaskemaskiner, tørketromler, sentrifuger, tørkeskap og klesrulle finner du i Bølerlia 10. Det er automatmaskiner. Vi ber om at alle som benytter vaskeriet renser filter til tørketromler og rydder etter seg. Vi ber også om at vasketidspunktene overholdes. Det er ikke lov å hensette poser med klær etc. Vaskeriet er kameraovervåket.

Parkering

Det er venteliste på parkeringsplasser. Ta kontakt med vaktmester om du ønsker å sette deg opp på listen.

Garasjeplass

Det er venteliste på tildeling av garasjeplass. Ta skriftlig kontakt med garasjeansvarlig Jan Holseth, Bølerlia 10. Han kan du nå på telefon 957 44 220.

Garasjelaget er frittstående og uavhengig av borettslaget.

Sykkelparkering

Ved alle blokker er det montert sykkelstativ. Det er ikke lov å parkere sykler i oppganger eller korridorer.

Husdyrhold

Dyr skal ikke være til sjenanse for andre beboere. Oppleves dyrehold som forstyrrende kan skriftlig klage sendes til styret.

Se husordensreglene punkt 5 for mer informasjon.

Skadedyr

Oppdages skadedyr i en leilighet er det viktig at styret/vaktmester kontaktes umiddelbart for å få en effektiv og forskriftsmessig bekjempelse. Dersom dette ikke overholdes igangsettes utbedring på andelseiers bekostning.

Det er ikke tillatt å legge ut mat til dyr på borettslagets område.

Søppel

Det er kun normal husholdningsavfall som skal kastes i containerene. Avfall skal kildesorteres.

Det er egne containerer til glass/metall og papp.

Se for øvrig punkt 11 i husordensreglene.

Brannsikkerhet

Styret har fått skiftet alt av el-anlegg i alle leiligheter og i korridorer for å sikre oss mot farlige anlegg. Det er satt opp komfyrvakt i alle leiligheter som en del av brannsikkerheten.

Forsikring

Borettslaget er totalforsikret via Gjensidige Forsikring ASA.

Hver leilighet må tegne sin egen innboforsikring.

Husleie

Husleien ble regulert i forbindelse med prosjektet her i borettslaget.

Solskjermer

Vi har nå inngått en rammeavtale med Scandic Markiser som solskjermingsleverandør. Dette for at alle skal ha lik farge på markiser  og at alle skal få en god pris på dette.

Kontaktperson hos Scandic er Farshid Zamanikia, epost: farshid@scandic.no