GOD SOMMER!

Vil gjerne starte dette nyhetsbrevet med å ønske alle beboere i Bølerskogen borettslag en riktig god sommer! Året 2021 har på lik linje med året 2020 vært preget av Covid-19 situasjonen, og mange utsatte ferieplaner har atter igjen blitt utsatt. Håper alle likevel får en fin sommer sammen med nære og kjære.

Informasjon fra styret til alle beboere

Det er veldig viktig for styret at vi når ut med informasjon til alle våre beboere. Vi har derfor valgt å legge dette nyhetsbrevet i alles postkasser, samt publisert dette på vår nettside (www.bolerskogenborettslag.no) og Facebook. 

Informasjonsflyten fra styret vil utover høsten kartlegges, slik at vi når frem til alle beboere med informasjon. 

Facebook

Selv om gruppen «For oss som bor i Bølerlia 6–30» ikke er en offisiell side for borettslaget, ønsker styret likevel å dele nyhetsbrev og annen informasjon også her. Dette vil gjøres ved at det linkes til borettslagets nettsider. 

Det er også veldig gledelig å se at aktiviteten i gruppen har tatt seg opp, og at det er så mange som ønsker hjelpe hverandre i hverdagen.

Vaktmester

Vaktmester (Victor) har ferie 12 juli til 16 august. I denne perioden har vi noe begrenset tilgang på vaktmestertjenester. Dersom din henvendelse ikke er av kritisk karakter, hadde vi satt stor pris på om denne kunne vente til vi er ferdig med ferieavviklingen. 

Morten kan kontaktes i tidsrommet 09.00 – 12.00 på telefon: 413 12 107

Pågående prosjekter

Styret jobber videre med oppstartede prosjekter, og vil komme ut med en statusoppdatering på fremdriften i disse rett over sommeren. De fleste prosjektene er i innledende fase, hvor vi innhenter priser og har dialog med de aktuelle leverandørene. Da disse prosjektene er nokså omfattende og kostbare for borettslaget, har styret lagt stor vekt på en grundig tilbudsfase. Dette for å sikre best mulig resultat, både hva gjelder pris og funksjonalitet.

Husordensregler

Vi mottar fremdeles en del klager relatert til brudd på husordensreglene. Vi har derfor valgt å vedlegge disse til sommerens nyhetsbrev, disse kan også leses på: http://bolerskogenborettslag.no/arkiv/husordensregler-2/